Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Maatregelen omtrent het Coronavirus

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Vermetten volgt het advies van het RIVM op om medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Vermetten beschikt over de technologische capaciteit om op afstand te werken, dus ook buiten een Vermetten vestiging;
  • Medewerkers die symptomen hebben zoals koorts, niezen, hoesten, kortademigheid, etc. zijn verzocht om thuis te blijven;
  • Medewerkers met een zakelijke afspraak zullen in overleg met degene met wie de afspraak gepland staat bepalen of de afspraak doorgang zal vinden (alleen als de gespreksdeelnemers geen gezondheidsklachten hebben). Indien gewenst kan een afspraak telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Bedankt voor uw medewerking en begrip.

Directie Vermetten Groep.