Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Aanvraag eerste steunmaatregelen loopt af

Het eerste steunpakket dat halverwege maart door het kabinet werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Let op: dit betekent dat u nog maar een paar dagen heeft om een aanvraag te doen voor de steunmaatregelen uit het eerste pakket. De invulling van het tweede steunpakket is inmiddels bekend. Meer informatie daarover is hier terug te lezen. Een overzicht van de maatregelen en de bijbehorende termijnen zijn hieronder uiteengezet. 

Pakket 1 Aanvraag tot Pakket 2 Aanvraag vanaf Via
NOW 1.0 6 juni 2020 NOW 2.0 6 juli 2020  UWV
TOGS 26 juni 2020 TVL (opvolger TOGS) medio juni 2020 RVO
TOZO 1 1 juni 2020 TOZO 2 1 juni 2020 Woongemeente

*startdatum kan per gemeente verschillen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het verzoek om de NOW-subsidie definitief vast te stellen, moet uiterlijk 24 weken na afloop van de meetperiode (driemaands periode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) worden ingediend. In geval van 1 maart is dat 15 november 2020; bij 1 april is dat 15 december 2020; bij 1 mei is dat 15 januari 2021. In verband met tweede tranche is aanvragen pas mogelijk vanaf 7 september 2020. Indien een accountantsproduct nodig is wordt de aanvraagtermijn verruimd naar 38 weken.

Uitstel van betaling

Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020. In het tweede steunpakket wordt deze termijn verlengd tot 1 september 2020.

Lagere belasting- en invorderingsrente

De invorderingsrente is met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk, dat wil zeggen voor de duur van drie maanden (23 juni 2020), verlaagd van 4% naar 0,01%. In het tweede steunpakket is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020.

De tijdelijke verlaging van de belastingrente (eveneens naar 0,01%) gaat in vanaf 1 juni 2020. Ook deze verlaging wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Versoepeling voorwaarden aflossingseis financiering eigen woning

Geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. In het tweede steunpakket wordt de termijn verlengd tot 1 september 2020.