Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar, die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling

Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling:
1.    op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;
2.    er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;
3.    de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
4.    er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten. Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing. Het bedrijf moet dan over voldoende fosfaatrechten beschikken voor de op het bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen gedurende het gehele kalenderjaar. Als deze er niet of onvoldoende zijn, is er sprake van een economisch delict.

Aanmelding vrijstellingsregeling

Om vanaf 2022 gebruik te mogen maken van de vrijstellingsregeling, moeten bedrijven met fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2021 aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, is aanmelding mogelijk tot en met 1 december 2021. Bedrijven die zich reeds in een eerder jaar hebben aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat nu niet opnieuw te doen.

Let op!
1.    De vrijstellingsregeling geldt alleen voor het vrouwelijk jongvee, niet voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn als fokstier voor de melkveehouderij.
2.    De vrijstelling kan niet worden overgedragen bij een bedrijfsoverdracht. De overnemer zal zich dus zelf tijdig moeten aanmelden.