Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode van 8 tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare met een betalingsrecht en wordt in juli uitbetaald. Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgt men geen voorschot. Alleen voorschotten hoger dan € 400 worden uitbetaald. In het huidige en de afgelopen twee belastingjaren mag men niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Indien dit maximale bedrag al is bereikt of men met het voorschot over dit bedrag heen gaat, heeft men geen recht op het voorschot.

Er is geen eenduidige lijst van welke steunmaatregelen en subsidieregelingen onder de-minimissteun vallen. Wanneer men dergelijke steun heeft ontvangen, zal er echter altijd een de-minimisverklaring ingestuurd moeten zijn. Daaruit is dus af te leiden dat die steun of subsidie onder de-minimissteun viel.