Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten

Veel veehouders hebben schade geleden door een onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten. Zij kregen eerst een aantal fosfaatrechten toegekend, die vervolgens, bijvoorbeeld op grond van de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’, weer geheel of gedeeltelijk werden ingetrokken. Na bezwaar/beroep werd de intrekking weer ongedaan gemaakt. De betreffende veehouders liepen daardoor schade op, omdat zij extra rechten hebben moeten aanschaffen of de rechten naderhand tegen een veel lagere marktprijs konden verkopen.

Inmiddels hebben het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Rechtbank Den Haag in door veehouders aangespannen zaken meerdere malen geoordeeld dat de Staat de schade door de onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten moet vergoeden. De kans is groot dat de Staat tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven mag beslissen over schadebedragen tot € 25.000, de rechtbank over alle schades.

Wanneer men schade heeft geleden door een onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten, is het raadzaam actie te ondernemen om te proberen de schade vergoed te krijgen.