Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Uitstel van belastingbetaling is verlengd tot 1 januari 2021

Dat melden de Staatssecretarissen van Financiën in een Kamerbrief. Hiermee reageren de bewindslieden op de op 3 november 2020 door de Eerste Kamer aangenomen motie die hierom verzoekt.

“Veel ondernemers zijn economisch en financieel (opnieuw) hard geraakt door de tweede golf van het coronavirus”, lichten de bewindslieden het besluit toe in de brief. “Ook de komende periode brengt weer veel onzekerheid voor hen mee. Voor sommigen geldt dat zij tot nu toe hebben kunnen overleven door bijvoorbeeld hun reserves aan te spreken, maar hier niet op kunnen blijven teren. Wij willen hen in de gelegenheid stellen alsnog een beroep te kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.”

In lijn met de motie heeft het kabinet besloten dat ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als zij aan de voorwaarden voldoen van het beleidsbesluit, komen zij daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld.

De Belastingdienst heropent het digitale uitstelportaal om het indienen van een verzoek om uitstel voor deze ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.