Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groeiseizoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit.

Er kunnen wel betalingsrechten uitbetaald worden op percelen die tijdelijk voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt (bijv. tijdelijke opslag van zand, gebruik voor evenementen). Deze niet-landbouwactiviteiten mogen dan niet langer duren dan negentig dagen per kalenderjaar.