Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest

Naar verwachting zal na afloop van het mestuitrijdseizoen 2021 het papieren vervoersbewijs dierlijke meststoffen vervangen worden door een digitaal systeem, waarmee gegevens over het mesttransport worden ingewonnen. Hiermee moet de naleving van de wet- en regelgeving verhoogd worden. Dit wordt cruciaal geacht voor goedkeuring door de Europese Commissie van het huidige mestbeleid.

Het nieuwe systeem wordt aangeduid met real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) en zal verplicht worden voor elk vervoer van dierlijke meststoffen, met uitzondering van transporten binnen het bedrijf. Ook als regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststoffen door een ander dan een geregistreerde intermediair plaatsvindt (bijvoorbeeld boer-boer transporten), zal van rVDM gebruik gemaakt moeten worden.

Wanneer het vervoer van mest plaatsvindt door een geregistreerde intermediair, is deze verantwoordelijk voor het vervoer en de administratieve verplichtingen. In andere gevallen is de leverancier verantwoordelijk tot het moment dat de afnemer de ontvangst van de mest heeft bevestigd.

Voorafgaand en gedurende het vervoer (laden, wegen, lossen) moeten meldingen gedaan worden aan het systeem, waarmee controlerende instanties het transport kunnen volgen. Geregistreerde intermediairs kunnen hierbij gebruik maken van bestaande apparatuur. In andere gevallen kan gebruik gemaakt worden van een applicatie op de mobiele telefoon van de vervoerder.

De bestaande vrijstellingen bij het vervoer van mest, zoals boer-boer transport, afvoer naar tijdelijk verhuurd land, vervoer naar particulieren en vervoer naar grenspercelen, blijven bestaan. Maar ook hierbij moet gebruik gemaakt worden van het rVDM-systeem.