Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Corona update: TOGS, TOZO, NOW

De afgelopen dagen is aanvullende informatie gepubliceerd over de contouren en voorwaarden van verschillende maatregelen uit het noodpakket;

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

  • Aanvragen kunnen inmiddels via de website van het RVO worden ingediend (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19). Hiervoor is Digid of eHerkenning Niveau 1 benodigd. Hulp nodig bij uw aanvraag? Het is mogelijk uw adviseur te machtigen.
  • Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. Op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst wordt maandag 30 maart geactualiseerd.
  • Maatwerk bij criteria SBI-codes. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganistatie RVO.nl.
  • Inmiddels is de TOGS uitgebreid, lees er hier meer over.

Lees meer over TVL, de opvolger van TOGS.
 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning (maximaal ca. €1000,- voor alleenstaande en €1500,- bij samenwonenden) en bedrijfskrediet (maximaal € 10.517,-), zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en kan aangevraagd worden tot 31 mei 2020.

  • Regeling wordt onder voorwaarden ook toegankelijk voor DGA’s.
  • Ook zelfstandigen met personeel kunnen gebruik maken van deze regeling.
  • Voor ondernemers in een grensoverschrijdende situatie (wonen in het buitenland met een onderneming in Nederland en andersom) wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de regeling ook van toepassing te laten zijn. Hierbij wordt gekeken naar de regelingen van de ons omringende landen. Uitgangspunt hierbij is in principe wil dat het woonland een regeling moet maken om aanspraak te maken op sociale bijstand.
  • Aanvragen kunnen ingediend worden bij de gemeente waar de ondernemer woont.
  • Bekijk hier een overzicht van alle voorwaarden voor de TOZO. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een andere regeling die zorgt dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, is naar verwachting over enkele dagen gereed. Een zelfstandige ondernemer met personeel kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen in de NOW-regeling.

  • Inmiddels is de NOW-regeling bekend, lees er hier meer over.                           

 

Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met uw adviseur, zij helpen u graag verder.