Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Tilburg audit | tax | advisory

Controleleider met internationale uitdaging in Zuid-Afrika

 • Een uitdagende rol waarbij je afwisselt tussen Tilburg én Zuid-Afrika!
 • Je bent een teamspeler die effectief kan samenwerken met diverse teams en culturen.
Tilburg met mogelijkheid tot reizen en tijdelijk verblijf in Zuid-Afrika 32 - 40 uur
Controleleider met internationale uitdaging in Zuid-Afrika

Wij zijn op zoek naar een ervaren controleleider audit die klaar is voor een uitdagend avontuur in Zuid-Afrika. Jij krijgt de kans om een cruciale rol te vervullen bij het opzetten van outsourcing in Zuid-Afrika, terwijl je toch nauw verbonden blijft met ons team in Nederland.

Do you prefer the English translation? scroll down!

Wat ga je doen?

Als controleleider audit Zuid-Afrika ben je medeverantwoordelijk voor het opzetten van outsourcing in Zuid-Afrika en het inwerken en begeleiden van onze Zuid-Afrikaanse collega's. Jij coördineert daarbij de uitvoering van uiteenlopende controleopdrachten en bent hét aanspreekpunt voor klanten. Dat doe je uiteraard niet alleen, maar met één of enkele (junior) assistent accountants en onder begeleiding van een eindverantwoordelijk accountant. Na de initiële periode in Zuid-Afrika, zul je vanuit Nederland werken, maar wel contact houden én regelmatig kortere periodes in Zuid-Afrika verblijven om de link met ons Zuid-Afrikaanse team te behouden en de samenwerking te versterken.

Wie ben jij?

Je bent een ambitieuze en ervaren auditprofessional die bereid is om te reizen en enkele maanden in Zuid-Afrika te verblijven. Je bent een teamspeler die effectief kan samenwerken met diverse teams en culturen. Je weet wat je wilt: doorgroeien naar tekenend accountant.

Jouw kracht ligt bij het analyseren van bedrijfsprocessen en risico’s, projectmanagement én je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Dit is de baan voor jou als:

 • Je de opleiding tot RA volgt of bijna hebt afgerond;
 • Je minimaal 5 jaar ervaring hebt in audit;
 • Je een internationale uitdaging in Zuid-Afrika absoluut ziet zitten;
 • Je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt in zowel Nederlands als Engels.

Wie is Vermetten?

Vanaf negen vestigingen verspreid over Noord-Brabant maken wij graag hét verschil voor onze klanten. Dat lukt ons alleen met betrokken, enthousiaste en deskundige medewerkers. Elk kantoor is kleinschalig en overzichtelijk waardoor iedereen elkaar goed kent. Mét de professionaliteit van een grote organisatie. Als ondernemend werknemer draag jij bij aan onze passie voor ondernemen en aan het succes van onze klanten.

Ondernemend werknemerschap is je eigen pad uitstippelen en zelf keuzes maken. Wij bieden jou de faciliteiten en zorgen voor rugdekking waar nodig is. Werken bij Vermetten betekent werken in een lerende organisatie, op basis van openheid en gelijkwaardigheid.

Wanneer je werkt bij Vermetten draait alles om deskundigheid, daadkracht en doeltreffendheid. En dat zonder gedoe.

Wat bieden wij jou?

Een unieke kans om als controleleider betrokken te zijn bij het opzetten van onze outsourcing in Zuid-Afrika. Het verschil maken we met onze cultuur. Zonder gedoe is de kapstok voor onze samenwerking en omgang met elkaar en met onze klanten.

Dat bereiken we door onze collega’s de ruimte te geven voor eigen invulling en ontwikkeling en elkaar op de juiste momenten te helpen. Ongedwongen, altijd professioneel en met ruimte voor eigen keuzes in je carrière pad. Het gaat tenslotte om jouw werkplezier en ontwikkeling. Het gaat om de match tussen jou en Vermetten en wat we daarin voor elkaar kunnen betekenen. Zo kom jij verder met Vermetten en komen wij verder door jou. Win-win!

Daarnaast kun je rekenen op:

 • Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 • Een dynamische en internationale werkomgeving;
 • Een leaseauto naar keuze binnen het gestelde leasebudget waar je ook privé in mag rijden óf een mobiliteitsbudget;
 • De keuze om 32, 36 of 40 uur per week te werken;
 • Flexibele werktijden;
 • De mogelijkheid om, wanneer in Nederland, een deel van je werktijd vanuit huis te werken, als je dit fijn vindt natuurlijk. Op kantoor ben je ook hartstikke welkom;
 • 30 vakantiedagen op fulltime basis;
 • 8% vakantiegeld;
 • Een premievrije pensioenregeling en goede WIA-verzekering;
 • De kans om aan jouw vitaliteit te werken met onze fietsleaseregeling.

Solliciteren of meer informatie?

Ben jij klaar voor deze internationale uitdaging solliciteer dan direct via onze site. Wil je graag meer weten over de sollicitatieprocedure en/of over Vermetten? Vertelt ons recruitmentteam je graag meer. Je bereikt hen via solliciteren@vermetten.nl. Heb je inhoudelijke vragen over deze mooie functie? Serge den Otter (Accountant Audit) vertelt je met veel plezier alles wat je wilt weten. Je kunt contact opnemen met hem via telefoonnummer 088-8370308 of via serge.denotter@vermetten.nl.

-- 

We're looking for an experienced audit manager ready for an exciting adventure in South Africa. You'll play a key role in setting up outsourcing in South Africa while staying connected with our team in the Netherlands.

What will you do?

As an audit manager in South Africa, you'll help set up outsourcing there and train our South African colleagues. You'll manage various audit tasks and be the main contact for clients. You'll work with assistant accountants under the supervision of a senior accountant. After the initial period in South Africa, you'll work from the Netherlands but maintain contact and visit South Africa regularly.

Who are you?

You are an ambitious and experienced audit professional willing to travel and reside in South Africa for several months. You are a team player capable of effectively collaborating with diverse teams and cultures. You know what you want: to advance to become a signing accountant. Your strengths lie in analyzing business processes and risks, project management, and you prioritize quality.

This job is for you if:

 • You're studying to become a certified accountant or almost finished;
 • You have at least 5 years of audit experience;
 • You're excited about working internationally in South Africa;
 • You're good at communicating in Dutch and English.

Who is Vermetten?

From nine locations spread across North Brabant, we strive to make a real difference for our clients. This is only possible with dedicated, enthusiastic, and knowledgeable employees. Each office is small-scale and well-organized, fostering a strong sense of community. Yet, we maintain the professionalism of a large organization. As an entrepreneurial employee, you contribute to our passion for entrepreneurship and the success of our clients. Entrepreneurial employment means charting your own course and making your own choices. We provide you with the necessary facilities and support when needed. Working at Vermetten means being part of a learning organization, based on openness and equality.

What do we offer you?

A unique opportunity to be involved as an audit manager in setting up our outsourcing in South Africa. We differentiate ourselves with our culture. No fuss is the cornerstone of our collaboration and interaction with each other and our clients.

We achieve this by giving our colleagues the space for their own input and development and helping each other at the right moments. Relaxed, always professional, and with room for individual career choices. After all, it's about your job satisfaction and development. It's about the match between you and Vermetten and what we can do for each other. This way, you progress with Vermetten, and we progress through you. Win-win!

Additionally, you can count on:

 • A competitive salary, depending on your knowledge and experience;
 • A dynamic and international work environment;
 • A lease car of your choice within the specified budget, which you can also use for personal purposes ór a mobility budget;
 • The option to work 32, 36, or 40 hours per week;
 • Flexible working hours;
 • The possibility to work partly from home when in the Netherlands, if you prefer. You're also welcome at the office;
 • 30 vacation days on a full-time basis;
 • 8% holiday allowance;
 • A premium-free pension scheme and good disability insurance;
 • The opportunity to work on your vitality with our bike leasing scheme.
   

How to apply or get more information?

If you're ready for this international challenge, apply directly through our website. If you would like to learn more about the application process and/or about Vermetten, our recruitment team will be happy to provide more information. You can reach them at solliciteren@vermetten.nl.

For any specific questions about this wonderful role, Serge den Otter (Audit Accountant) will gladly provide all the information you need. You can contact him at 088-8370308 or via serge.denotter@vermetten.nl.

Alle stappen

Solliciteren zonder gedoe

 • Jij
  solliciteert

  We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en laten je zo snel mogelijk weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

 • Het eerste
  contact

  We bellen je om een eerste gesprek in te plannen. Prangende vragen mag je dan natuurlijk al stellen.

 • Elkaar
  ontmoeten

  In het eerste gesprek is het ons doel om elkaar te leren kennen en te ontdekken of we goed bij elkaar passen.

 • Het tweede
  gesprek

  Jij en wij enthousiast? Dan plannen we een vervolggesprek in waarin we wat meer de diepte in gaan.

 • Voorstel &
  aan de slag

  Als er een goede match is met jou, de vacature en onze cultuur, dan doen we je een voorstel om in dienst te treden

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct